Българската програма спечелила сърцата на Европа

6

достигнати държави

261

ученици, срещнали се със Зед

1

достигнати училища

Попълнете вашите данни

Достъп до премиум ресурси БЕЗПЛАТНО за първата година