Създай своя първи уебсайт

Проектът DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ®  е независима социална инициатива на Фондация „Дигиталните деца“ в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование.

DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® е програма за училища – партньори и техните учители по информационни технологии, но уроците и проектите са обвързан с реалния живот и бизнес.

Ако вече си одобрен като партньор по програмата, заяви своя безлатен хостинг, за да създадеш първия си сайт, като кликнеш тук.

Секция в началната страница

Целта на Училище с „отворен код“ е безплатен достъп до качествено образование, в унисон с “компетенците на 21 век“ за всички деца. Децата, които ние наричаме „дигитални“ (DigitalKidZ®), защото не познават света преди технологиите.

“Компетенците на 21 век” са регламентирани от ЕК като:

  • „Умения за учене“ – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация.
  • „Граматически умения“ –информационна грамотност, медийна грамостност и технологична грамотност.
  • „Житейски умения“ – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и управление.

хостинг

За контакти

Тази страница съдържа основна информация за контакти, например адрес и телефон. Също така можете да добавите разширение за форма за контакти.